Η εταιρία LG DOMISI constructions Ο.Ε. έχει συσταθεί από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών ξηράς δόμησης και ελαιοχρωματισμών.

Το ξεκίνημα πραγματοποιήθηκε το έτος 2004 με κατασκευές από τυποποιημένα συστήματα ξηράς δόμησης. Με το πέρας των ετών και την αποτελεσματική αποπεράτωση σημαντικών έργων, προέκυψε το έτος 2010 η σύμπραξη με εξειδικευμένο επαγγελματία στο χώρο των ελαιοχρωματισμών.

Σκοπός της συνεργασίας ήταν, είναι και θα είναι ο επαγγελματισμός σε ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της Ξηράς Δόμησης και των Ελαιοχρωματισμών.

Από το 2010 εώς και σήμερα κατορθώσαμε να επεκτείνουμε περαιτέρω το πελατολόγιο μας στο τομέα των κατασκευών ώστε να είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να απασχολούμε μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε εξατομικευμένες και στοχευμένες λύσεις στα έργα τα οποία μας ανατίθενται, να μεταφέρουμε όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και να παρέχουμε υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες για κάθε  ύση στη κατασκευή. Οι διάφορες ανάγκες και επιθυμίες του κάθε πελάτη εξετάζονται διαφορετικά, με μόνο σκοπό την  καλύτερη εξυπηρέτηση του.

Η αφοσίωση, τα κίνητρα και το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα μας. Ο επαγγελματισμός και η αξιοπιστία είναι θεμελιώδες αρχές της εταιρίας μας για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με όλους εσάς και να προσφέρουμε τις απαραίτητες λύσεις.